Právní upozornění

Elektronická komunikace

  • E-maily odesílané ze systému +ULTRA Legal s.r.o. jsou určeny pouze pro jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný ze systému +ULTRA Legal s.r.o. obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte.
  • Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. +ULTRA Legal s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. Specifické právní otázky mohou vznikat při použití e-mailu ke komunikaci mezi klientem a advokátem. Pokud máte zájem o další informace o možných dopadech komunikace e-mailem, prosím kontaktujte nás. +ULTRA Legal s.r.o. vychází z předpokladu, že každý kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

Upozornění

  • +ULTRA Legal s.r.o. je společnost poskytující právní služby v České republice a v Slovenské republice.
  • V České republice poskytuje právní služby společnost +ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Sokolovská 270/201, Praha 9, PSČ: 190 00, IČ: 028 94 742, DIČ: CZ02894742 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 225045 vedenou u Městského soudu v Praze.
  • Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli je pověřena Česká advokátní komora – www.cak.cz.
  • Právní služby na Slovensku jsou poskytované prostřednictvím organizační složky společnosti +ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář, organizační složka, se sídlem Grösslingová 56, Bratislava, PSČ: 811 09, IČO: 47 255 480, DIČ: SK2024139601, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Po, vložka č. 2524/B.
  • Alternativní řešení spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli na Slovensku zabezpečují (i) orgány alternativního řešení sporů uvedené v § 3 odst. 2 slovenského zákona č. 391/2015 Sb., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, a (ii) právnické osoby zapsané v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).
  • Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.