Fakturační údaje

Česká republika

 • +ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář
  Sokolovská 270/201, 190 00 Praha 9
 • IČO: 02 894 742
 • DIČ: CZ02 894 742

 • Registrace:
  obchodní rejstřík Městského soudu v Praze,
  oddíl: C, vložka 225045
 • webové sídlo: http://www.plusultra.cz/
 • ID dátové schránky: h96gyyr

 • Bankovní spojení:
  UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
  IBAN: CZ71 2700 0000 0021 1175 8745 (CZK)
  SWIFT: BACXCZPP

  Fio banka, a.s.
  IBAN: CZ50 2010 0000 0026 0129 6010 (EUR)
  SWIFT: FIOBCZPPXXX

Slovenská republika

 • +ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář, organizačná zložka
  Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
 • IČO: 47 255 480
 • DIČ: 2024139601

 • Registrace:
  obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I,
  oddíl: Po, vložka č. 2524/B
 • webové sídlo: http://www.plusultra.sk/

 • Bankovní spojení:
  ČSOB, a.s.
  IBAN: K94 7500 0000 0040 2049 5870
  SWIFT: CEKOSBX